วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปบทเรียน 1

วันนี้เป็นการเรียนการสร้างบล็อกหรือทบทวนการสร้างบล็อกและการเพิ่มลิงค์ การเพิ่มปฏิทิน นาฬิกา และcounter
 

สวย


วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

รวมคติประจำใจ

คติประจำใจ
"The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes." - - Benjamin Disraeli -
- ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง
"You get the best out of others when you give the best of yourself." - - Harvey Firestone -
- "คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป"
 "If you always do what interests you, then at least one person is pleased." - - Katherine Hepburn -
 - ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ
 "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." - - Albert Einstein -
- มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น
"Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change." - - Anonymous -
 - ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง
 "He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all." - - Anonymous -
- เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป เขา..สูญเสียมากกว่า เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ
 "The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi." - - Anonymous - - ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว
 "The only thing in life achieved without effort is failure." - - Anonymous -                         - มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว
 "Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them." - - Anonymous -                                                                                                               - บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ                      "No bird soars too high if he soars with his own wings." - - William Blake -                        - ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง "Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals." - - Anonymous -                                           - อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง                                      "Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind." - - Samuel Taylor Coleridge -                                                                  - คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น                                                                                  "There is nothing either good or bad but thinking makes it so." - - W.Shakespeare -            - ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว           "Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people." - - Anonymous -                                                                                                               - จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน                                                                                                         "Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it." - - D.Kaye -              - ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา          "Forgive your enemies, but never forget their names." -- J.F.Kennedy -                              - จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด                                          "The only man who never makes mistakes is the man who never does anything."T.Roosevelt -                                                                                                 - คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย                                                                          "If you want to increase your success rate,double your failure Rate." - - T.Watson Jr (Founder of IBM) - - ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว                                                                                                                  "Even a Step back can be fatal." - - W.Brudzinski -                                                             - แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้                                                                      "Imagination is more important than knowledge." - - Albert Einstein -                                - จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี                                                                                    "The reward of a good thing well done is to have it done." - - Ralph Waldo Emerson - - รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา                                                          "You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?" - - George Bernard Shaw -                                                                                     - คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่า"ทำไม" ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า "ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ"                                                                                     "Do what you can, with what you have, where you are." - - Theodore Roosevelt -               - ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่                                           "Freedom is nothing else but a chance to do better." - - Albert Camus -                              - อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น                                 "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - - Eleanor Roosevelt -                                                                                                                   - อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น                                                          "God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest". - - Anonymous - - พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น                             "When life is giving you a hard time, try to endure and live through it. You must never run away from a problem. Convince yourself that you will survive and get to the other side." - - Margaret Ramsey * British literary agent -                                                                       - เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้                                                                                                               "There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!" - - Anonymous -                             - ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์ "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." - - Epictetus (55-135 C.E.) -                                               - สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ                                                                 "A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words." - - Phillips Brook -                                                                                            - บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น                 "Life is like a box of choclates." - - F.Gump -                                                                      - ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ                                             "Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail." - - Anonymous -               - ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง                                  "It is never too late to be what you might have been." - - George Eliot -                             - ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น                                                       "Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment." - - Ralph waldo Emerson -                                                                                                           - อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์                   "Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself." - - Anonymous -                                                                                                             - จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง                                                                                                           "This year's success was last year's impossibility." - - Anonymous -                                     - ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา                                                            "Who never made a mistake never made a discovery." - - Soren Kierkegaard -                     - คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใด                                                                   "Praise the bridge that carried you over." - - George Colman -                                            - จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา                                                                                 "To follow, without halt, one aim: There is the secret of success." - - Anna Pavlova -            - เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย                                       "Our deeds determine us, as much as we determine our deeds." - - George Eliot -               - การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ                                                                "The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination." - - Tommy Lasorda -                                                                                                          - เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา                        "If you don't stand for something, you'll fall for anything." - - Anonymous -                        - ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ง                                                     "It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself." - - Eleanor Roosevelt - - ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ                                           "A wise man will make more opportunities than he finds." - - Francis Bacon -                     - คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้                                                              "We write our own destiny. We become what we do. " - - Madame Chiang Kai-Shek -            - ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ                                                "Well done is better than well said." - - Ben Franklin -                                                       - การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู                                                                                      "Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss     it." - - Ferris Bueller, "Ferris Bueller's Day Off" -                                                                - ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป        Nobody has Wisdom if he does not know the Dark. - - H.Hesse -                                       - ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน                                                   "Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them." - - Colton - - ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ                                "Do or do not; there is no try." - - Yoda -                                                                        - การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด                                                   "He who knows little often repeats it." - - Thomas Fuller -                                                 - ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน                                                                    "Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get." - - A.Schopenhauer - - ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น                          "Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first." - - Fredrick Wilcox -                                                                                                                      - พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่                                                                                                         "You don?t get harmony when everybody sings the same note." - - Doug Floyd -                 - คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน                      "Thinking: The talking of the soul with itself." - - Plato -                                                    - การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง                                                                          "Nature is as complex as it need to be.... and no more." - - Albert Einstein -                    - ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้น                                                                  Heaven never helps the men who will not act. - - Henry Bergson -                                     - สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน                                                                                            Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time. - - Alfred A. Montepert -                               - อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป                                                                                                      Seize the day. Make your lives extraordinary. - - From The Dead Poets Society -                  - ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา                                                                        Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. - - Robert F. Kennedy -             - คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่                                             It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves--in finding themselves. - - Andr Gide -                                                                                           - มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง           If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new. - - Voltaire -                                                                                                                      - ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ                                          You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. - - Abraham Lincoln -                                             - คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา                                                                                                                   Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship. - - Benjamin Franklin -           - จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม                                           You know you're old when the candles cost more than the cake. - - Bob Hope -                   - คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด                               Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age. - - Jeanne Moreau -                                                                                                           - อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรัก ในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้       When you go in search of honey you must expect to be stung by bees. - - Kenneth Kaunda - - เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย                                                             If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms. - - Henry Miller -                                                                                                - เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น     The ripest peach is highest on the tree. - - James Whitcomb Riley -                                    - ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น                                                                            And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw. - - Edmund Spenser -           - คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย                                                      It takes two flints to make a fire. - - Louisa May Alcott -                                                   - ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้                                                                                     We boil at different degrees. - - Ralph Waldo Emerson -                                                   - คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน                                                                                                   Let not the sun go down upon your wrath. - - Ephesians 4:26 -                                     - อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ                                                       The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. - - Helen Keller -                                                                            - สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ                     Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up. - - Dr. Robert D. Ballard -                                                                                   - จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้               
Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. - - Theodore Roosevett -             - สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน                                                                     There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you. - - Paramahansa Yogananda -                                                                                             - มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

CAI

CAI is evaiuate by computer. CAI is one way the teacher use assisted in teaching. it is good assist for make student's attendence and comprehension or learning by self. But if teacher use CAI bad way it is not have userful. It is dicrease relationship between teacher and student. student are not attendent in teacher

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

International Journal of Technology and Design Education

...encouraging research and development in any aspect of technology and design education...
The International Journal of Technology and Design Education encourages research and scholarly writing covering all aspects of technology and design education. The journal features critical, review, and comparative studies. In addition, readers will find contributions that draw upon other fields such as historical, philosophical, sociological, or psychological studies that address issues of concern to technology and design education.

The Editorial Board views the teaching of technology and design as an emergent rather than an established practice, with many open issues requiring research. Among these issues are the preparation of technology teachers, the assessment of technological competence, and the relationship of technology to other curriculum elements, notably science. There are also significant policy questions that need to be addressed relating to the practice and rationale of curriculum change
http://www.springer.com/education+%26+language/journal/10798

Aims and Scope

Educational Technology & Society is a quarterly journal (January, April, July and October).

Educational Technology & Society seeks academic articles on the issues affecting the developers of educational systems and educators who implement and manage such systems. The articles should discuss the perspectives of both communities and their relation to each other:

Educators aim to use technology to enhance individual learning as well as to achieve widespread education and expect the technology to blend with their individual approach to instruction. However, most educators are not fully aware of the benefits that may be obtained by proactively harnessing the available technologies and how they might be able to influence further developments through systematic feedback and suggestions.
Educational system developers and artificial intelligence (AI) researchers are sometimes unaware of the needs and requirements of typical teachers, with a possible exception of those in the computer science domain. In transferring the notion of a 'user' from the human-computer interaction studies and assigning it to the 'student', the educator's role as the 'implementer/ manager/ user' of the technology has been forgotten.
The aim of the journal is to help them better understand each other's role in the overall process of education and how they may support each other. The articles should be original, unpublished, and not in consideration for publication elsewhere at the time of submission to Educational Technology & Society and four months thereafter.

The scope of the journal is very broad as can be seen from the following list of topics considered to be within the scope of the journal:

Architectures for Educational Technology Systems
Computer-Mediated Communication
Cooperative/Collaborative Learning and Environments
Cultural Issues in Educational System development
Didactic/Pedagogical Issues and Teaching/Learning Strategies
Distance Education/Learning
Distance Learning Systems
Distributed Learning Environments
Educational Multimedia
Evaluation
Human-Computer Interface (HCI) Issues
Hypermedia Systems/Applications
Intelligent Learning/Tutoring Environments
Interactive Learning Environments
Learning by Doing
Methodologies for Development of Educational Technology Systems
Multimedia Systems/Applications
Network-Based Learning Environments
Online Education
Simulations for Learning
Web Based Instruction/Training
http://www.ifets.info/

Aims and Scope

EDUCATIONAL TECHNOLOGY MAGAZINE

EDUCATIONAL TECHNOLOGY MAGAZINE
The magazine for managers of change in education.
Educational Technology Magazine is the world's leading periodical publication covering the entire field of educational technology, an area pioneered by the magazine's editors in the early 1960s. Read by leaders in more than one hundred countries, the magazine has been at the forefront of every important new trend in the development of the field throughout the past five decades. Its list of published authors is a virtual "who's who" of the leading personalities and authorities from all over the world active in educational technology research, development, and application. Its stimulating, provocative, challenging articles are eagerly awaited by its loyal readership. It has also published more scores of special issues that have defined the field and created whole new areas for research. There is no other periodical that approaches its high level of prestige within the field of educational technology. The senior editor is Lawrence Lipsitz, who has personally known every leading authority in educational technology since the 1960s, and who today continues to be in direct daily contact with all of those doing the finest, most up-to-date thinking in this field. The magazine's book division, also headed by Lawrence Lipsitz, has published more than three hundred books since the 1960s, many of which are classics in the literature and a staple of advanced courses in departments of educational technology and instructional systems design. Published six times annually by Educational Technology Publications. Inquiry about the magazine.

http://asianvu.com/bookstoread/etp/